3 minutes read

Kỹ thuật nhân giống hoa Ngàn sao

Kỹ thuật nhân giống hoa ngàn sao

Hoa ngàn sao là loại hoa đẹp trồng cắt cành dùng làm trang trí và làm nền cho các loài hoa khác. Cành hoa gồm nhiều bông nhỏ li ti màu trắng, nhìn xa giống những ngôi sao nhỏ nên được gọi là Hoa ngàn sao. Hoa ngàn sao có nguồn gốc từ Bắc Mỹ, trồng phổ biến nhiều nhất ở Đông Châu Âu và miền Tây Trung Quốc.

Kỹ thuật nhân giống hoa ngàn sao

Kỹ thuật nhân giống hoa Ngàn sao

Hiện nay, Hoa ngàn sao được trồng phát triển mạnh ở Đà Lạt và có năng suất cao. Có thể nhân giống hoa ngàn sao bằng hạt hoặc giâm cành. Tuy nhiên, tỷ lệ nảy mầm kém, cây phát triển không đồng nhất và đặc biệt là tỷ lệ nhiễm bệnh héo rũ, chết tươi được truyền từ cây mẹ sang cây con là rất cao.

Trồng hoa xin giới thiệu phương pháp nuôi cấy đỉnh sinh trưởng có thể tạo ra được một số lượng cây sạch bệnh có chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu trồng hoa hiện nay.

Kỹ thuật nhân giống hoa ngàn sao

Quy trình nhân giống hoa ngàn sao

  • Môi trường tạo mẫu ban đầu: là môi trường ½ MS, có chứa 30 g/l đường, 8 g/l agar và BA (0.5 – 0.7 mg/l).
  • Môi trường nhân chồi: là môi trườmg MS có bổ sung 0.6 ml/l BA, 8 g/l và 40 g/l đường.
  • Môi trường ra rễ: là môi trường ½ MS, 20 g/l đường và bổ sung 0.5 mg/l IBA.

Cách đưa cây ra bầu đất và chế độ chăm sóc

Kỹ thuật nhân giống hoa ngàn sao

Sau 2 tuần nuôi cấy, cây mô đều ra rễ, đến ngày 20, rễ cây đạt chiều dài 2-3 cm, lấy ra ngoài rửa sạch aga và trồng vào vĩ xốp (112 lỗ). Tưới nước dạng phun sương trong tuần đầu tiên và giữ ẩm bằng cách che bao Nylon.

Qua tuần thứ 2 cây hoa ngàn sao bắt đầu phát đọt non, sử dụng NPK phun lên lá để cung cấp thêm nguồn dinh dưỡng cho cây chóng lớn. Cuối tuần thứ 4 cây mô có thể trồng ra ngoài đồng ruộng.

Chú ý: Có thể sử dụng cây cấy mô trồng thành luống để khai thác ngọn non giảm giá thành chi phí sản xuất giống.

Xem thêm